Pliki do pobrania

Dokumentacja uczestnika projektu
Karta zgłoszenia udziału ucznia/uczennicy społecznego gimnazjum pobierz
Karta zgłoszenia udziału ucznia/uczennicy społecznego liceum pobierz
Deklaracja udziału w projekcie osoby pełnoletniej pobierz
Deklaracja udziału w projekcie osoby niepełnoletniej pobierz
Dane osobowe pobierz

Dokumentacja personelu projektu
Papier firmowy pobierz
Ewidencja godzin pracy - zadania od 1 do 6 pobierz
Ewidencja godzin pracy - zadanie 8 pobierz
Ewidencja godzin pracy - praca w więcej niż 1 projekcie pobierz
Lista obecności pobierz
Lista obecności - krótka pobierz
Program zajęć pobierz