Podsumowanie projektu

W projekcie „Bądźmy skrzydlaci” realizowanym od 03.03.2014 r. do 30.06.2015 r. wzięło udział 144 BO 72K/72M. Wśród uczniów i uczennic byli zdolni, przeciętni i potrzebujący wsparcia edukacyjnego. Młodzież uczestniczyła w zajęciach, które pomagały w wyrównywaniu i zwiększaniu szans na rozwój kluczowych kompetencji, pomagały zmniejszyć ich obawy o przyszłość na rynku edukacyjnym i rynku pracy.

Odbyło się 6312 godz. zajęć:
zad.1 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w G – 536 godz.,
zad.2 zajęcia dodatkowe w G – 1664 godz.,
zad.3 zajęcia dla pasjonatów w G – 370 godz.,
zad.4 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w LO - 611 godz.,
zad.5 zajęcia dodatkowe w LO– 1543 godz.,
zad.6 zajęcia dla pasjonatów w LO – 800 godz.
zad.7 ogólnorozwojowe warsztaty społeczno-edukacyjne G i LO – 92 godz.,
zad.8 zajęcia specjalistyczne G i LO– 396 godz.
zad.9 poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe – 300 godz.

Zrealizowaliśmy:
1121 godz. matematyki,
168 godz. informatyki,
122 godz. fizyki,
373 godz. chemii,
248 godz. biologii,
160 godz. geografii,
736 godz. j. angielskiego,
919 godz. j. niemieckiego,
280 godz. j. francuskiego,
262 godz. j. hiszpańskiego,
201 godz. j. polskiego,
200 godz. historii,
50 godz. filozofii,
112 godz. pływania,
152 godz. tenisa ziemnego,
122 godz. zajęć wokalnych,
56 godz. malarstwa,
112 godz. zajęć gry na gitarze,
20 godz. tańca,
110 godz. rysunku architektonicznego,
20 godz. zajęć genderowych,
24 godz. zajęć obywatelskich,
48 godz. zajęć „sztuka uczenia się”,
56 godz. zajęć logopedycznych,
56 godz. zajęć tyflopedagogicznych,
172 godz. zajęć pedagogicznych,
112 godz. zajęć trening aktywności ruchowej,
30 godz. warsztat SZOK,
96 godz. dyżur doradztwa edukacyjno-zawodowego,
18 godz. warsztat psychologiczny,
112 godz. dyżur doradztwa psychologicznego,
44 godz. kawiarenka SZOK.

Uważamy, że m.in. dzięki dodatkowym zajęciom prowadzonym w ramach projektu wyniki egzaminu gimnazjalnego naszych uczniów/ uczennic były wyższe od wojewódzkich:
Nasza szkoła / woj. pomorskie
j. polski 64,2% / 59,0%
historia/ wos 69,1% / 63,0%
matematyka 53,4% / 48,0%
predm. przyrodnicze 58,7% / 49,0 %
j. angielski P 86,2% / 66,0%
j. angielski R 72,9% / 48,0%
j. niemiecki 88,0% / 53,0%

Praca młodzieży na dodatkowych zajęciach zaowocowała też m.in., wysokimi wynikami:
- na maturze, 18 zdających, np.: w części ustnej 100% j. angielski 4K/2M, j. polski 4K3M ; w części pisemnej 90% – 100% : matematyka PR 4M, j. angielski PR 2K/3M, j. polski P 1 K,
- podczas olimpiad i konkursów m.in: finaliści i laureaci Ligii Matematycznej 1K/ 3M LO, Ogólnopolskiego Konkursu Pangea 1K/1M, Międzynarodowego Konkursu Gier Matematycznych i Logicznych 1K/2M LO, Kangura Matematycznego 1M G, 2M LO, Ogólnopolskiej Olimpiady chemicznej 1M LO, Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego 2K LO, Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego 1M G
- certyfikatów językowych: w G – Fit In Deutsch A1 i Fit In Deutsch A 2 - 11K/5M, w LO Goethe- Zertyfikat B2 - 2K
- certyfikatów ECDL ADVANCED – 7M LO

Z analizy przeprowadzonych wśród BO i ich rodziców ankiet na temat zakończonego projektu wynika, że wszyscy wysoko ocenili przydatność działań i zajęć projektowych, które przełożyły się na lepsze wyniki w nauce, podniesienie kompetencji kluczowych i zwiększyły szanse młodzieży na rynku edukacyjnym i przyszłym rynku pracy.