O projekcie

Projekt „Bądźmy skrzydlaci” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja działań projektowych odbywa się w terminie od 03.03.2014 do 30.06.2015 w Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Człuchowie.
Celem głównym Projektu jest zapewnienie 60. uczennicom i 62. uczniom Społeczniaka wysokiej jakości i skuteczności nauczania poprzez organizację różnych formach wsparcia.
Działania realizowane w Projekcie:

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w gimnazjum i w liceum z: matematyki, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka polskiego,
  • zajęcia dodatkowe w gimnazjum i w liceum z: matematyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego, języka hiszpańskiego, historii, filozofii, rysunku architektonicznego, pływania, tenisa ziemnego, malarstwa, tańca, wokalu oraz gry na gitarze,
  • zajęcia dla pasjonatów w gimnazjum i w liceum z: matematyki, fizyki, informatyki, chemii, języka hiszpańskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego,
  • ogólnorozwojowe warsztaty społeczno – edukacyjne,
  • zajęcia specjalistyczne dla uczniów z dysfunkcjami,
  • poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe.